Thai

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนอะโอยะมะ

เนื้อหาการเรียน

ในวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ทางโรงเรียนมีการจัดสอบวัดระดับเพื่อคัดและแยกนักเรียนออกเป็นห้องๆตามความสามารถของนักเรียนซึ่งเมื่อเรียนไปหลายๆเดือนจะมีการสอบวัดระดับเพื่อประเมินความสามารถของนักเรียนให้เลื่อนระดับชั้นไปตามระดับระดับชั้นต่างๆ สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์สอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือ สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับมาตรฐานสากล ทางโรงเรียนมีการจัดสอนคอร์สพิเศษ

ระดับพื้นฐาน

[คู่มือหนังสือเรียนที่ใช้ในการเรียน] หนังสือภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนอะโอยามะสคูล เล่ม1-2 หนังสือฝึกเขียนตัวคันจิ และอื่นๆ

เรียนขั้นพื้นฐาน(อ่าน, เขียน, สนทนา และ ฟัง) เน้นการเรียนรู้สี่อย่างนี้เป็นจุดสำคัญซึ่งรวมไปถึง รูปแบบประโยค, ไวยากรณ์, อ่าน เขียนคันจิ, ฝึกการฟัง, ฝึกสนทนา, แต่งประโยค, เขียนบทความและอื่นๆอีกมากมาย สำหรับหนังสือภาษาญี่ปุ่น1 สอนเกี่ยวกับพื้นฐานของรูปประโยคซึ่งจะเน้นคำกริยาที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้สามารถแต่งประโยคได้ด้วยตัวเอง สำหรับหนังสือภาษาญี่ปุ่น2 สอนเกี่ยวกับการผันประโยค, ลำดับความสุภาพในภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้องตามสถานการณ์ และมีคำศัพท์ที่ยากๆอีกมากมายในหนังสือเล่มนี้

ระดับกลาง

[คู่มือหนังสือเรียนที่ใช้ในการเรียน] หนังสือภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนอะโอยามะสคูล เล่ม3-4 หนังสือฝึกเขียนตัวคันจิ เล่ม3-4 และหนังสืออ่าน เล่ม1

หนังสือภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนอะโอยามะสคูล เล่ม3-4 หนังสือฝึกเขียนตัวคันจิ เล่ม3-4 และหนังสืออ่าน เล่ม1

ระดับสูง

[คู่มือหนังสือเรียนที่ใช้ในการเรียน] หนังสือภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนอะโอยามะสคูล เล่ม4 (ครึ่งหลัง) หนังสือฝึกเขียนตัวคันจิ เล่ม4-5และหนังสืออ่าน เล่ม2, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, บทความสั้น และอื่นๆ ฝึกการฟังและทำความเข้าใจผ่านวิทยุ, วิดีโอ และสื่ออื่นๆ

ในชั้นเรียนระดับสูงนี้จะเพิ่มทักษะด้านการอ่านหนังสือพิมพ์และบทความสั้นๆ ทักษะการเขียนบทความและรายงานต่างๆ อีกทั้งยังเพิ่มทักษะการฟังให้สามารถฟังข่าว, ละคร และอื่นๆให้ผู้เรียนสามารถฟังแล้วเข้าใจได้เป็นอย่างดี สามารถสนทนาและแสดงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆได้ ระดับนี้ถือว่าความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นเพียงพอกับนักเรียนที่มีความประสงค์ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเฉพาะทางต่างๆ สำหรับนักเรียนที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อนั้นก็ทำให้สามารถนำความรู้ภาษาญี่ปุ่นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ตามความต้องการ

คอร์สระยะยาว

เป็นคอร์สที่ต้องทำวีซ่านักเรียน

ระยะเวลาและช่วงเวลาเริ่มเรียน

  • เดือนเมษายน คอร์ส1ปี
  • เดือนเมษายน คอร์ส2ปี
  • เดือนกรกฎาคม คอร์ส1ปี 9เดือน
  • เดือนตุลาคม คอร์ส1ปีครึ่ง
  • ・กลุ่มเป้าหมายในการรับสมัคร ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษา12ปีในประเทศของตน หรือเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษจากทางโรงเรียน
  • ・เงื่อนไขในการเข้าเรียน ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาในประเทศของตน 12ปีขึ้นไป、หรือได้รับการยอมรับว่ามีการศึกษาเทียบเท่า
  • ・กำหนดปิดรับสมัครและจำนวนที่รับสมัคร กรุณาสอบถามทางอีเมลของทางโรงเรียน mail@aoyamaschool.com

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส เดือนเมษายน (1ปี) เดือนเมษายน (2ปี)
ค่าคัดเลือก
20,000
20,000
ค่าแรกเข้า
30,000
30,000
ค่าเอกสารประกอบการเรียน
22,000
44,000
ค่าเรียน
715,000
1,430,000
ค่าบำรุงรักษา
25,000
50,000
ค่าประกัน
20,000
40,000
รวม
832,000
1,614,000
คอร์ส  เดือนกรกฎาคม (1ปี9เดือน)  เดือนตุลาคม (1ปี6เดือน)
ค่าคัดเลือก
20,000
20,000
ค่าแรกเข้า
30,000
30,000
ค่าเอกสารประกอบการเรียน
38,500
33,000
ค่าเรียน
1,251,250
1,072,500
ค่าบำรุงรักษา
43,750
37,500
ค่าประกัน
35,000
30,000
รวม
1,418,500
1,223,000

ตารางเรียน

คาบเรียนมีเฉพาะครึ่งเช้าวันจันทร์-ศุกร์ โรงเรียนปิด วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
คอร์สระยะยาว ตารางเรียน
คาบเรียน ช่วงเช้า
คาบที่1 9:00 – 9:50
คาบที่2 9:55 – 10:45
คาบที่3 10:55 – 11:45
คาบที่4 11:50 – 12:40
・ดาวน์โหลดรายการเอกสารที่จำเป็น DocumentsforadmissionEnglish

คอร์สระยะสั้น

เป็นคอร์สสำหรับผู้ที่สามารถดำเนินเรื่องขอวีซ่าเองได้ โดยเข้าเรียนร่วมกับชั้นเรียนของคอร์สระยะยาว ระยะเวลาคือตั้งแต่4สัปดาห์ขึ้นไป กรุณาสอบถามเรื่องระยะเวลาที่สามารถเริ่มเรียนได้

ค่าเล่าเรียน

ระยะเวลา 4สัปดาห์ 6สัปดาห์
ค่าเรียน
83,000
109,500
VAT
8,300
10,950
รวม
91,300
120,450
ระยะเวลา 8สัปดาห์ 10สัปดาห์
ค่าเรียน
136,000
162,500
VAT
13,600
16,250
รวม
149,600
178,750

ตารางเรียน

คาบเรียนมีเฉพาะครึ่งเช้าวันจันทร์-ศุกร์ โรงเรียนปิด วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
คอร์สระยะสั้น ตารางเรียน
คาบเรียน ช่วงเช้า
คาบที่1 9:00 – 9:50
คาบที่2 9:55 – 10:45
คาบที่3 10:55 – 11:45
คาบที่4 11:50 – 12:40
・กรุณาติดต่อยื่นเรื่องทางอีเมลของโรงเรียนmail@aoyamaschool.com

คอร์สซัมเมอร์

เป็นคอร์สระยะสั้นที่มีกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมนอกโรงเรียนเพิ่มเติมในช่วงบ่าย หรือช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

ตารางเรียน

คาบเรียนมีเฉพาะครึ่งเช้าวันจันทร์-ศุกร์ โรงเรียนปิด วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
คอร์สซัมเมอร์ ตารางเรียน
คาบเรียน ช่วงเช้า
คาบที่1 9:00 – 9:50
คาบที่2 9:55 – 10:45
คาบที่3 10:55 – 11:45
คาบที่4 11:50 – 12:40
・กรุณาติดต่อยื่นเรื่องทางอีเมลของโรงเรียนmail@aoyamaschool.com

คอร์สพิเศษ

เป็นคอร์สพิเศษ ระยะเวลา5วัน สำหรับผู้ที่ต้องการทดลองเรียนในโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น จะแบ่งชั้นเรียนโดยวัดจากผลการสอบแบ่งชั้นเรียนหรือใช้ผลสอบJLPTเทียบ เพื่อเข้าไปร่วมเรียนกับชั้นเรียนที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้ว สำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นและท่านที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น ในวันที่เริ่มเข้ารับการศึกษากรุณาติดต่อกับทางโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ *จะไม่มีการออกใบรับรองการเข้าศึกษาและใบรับรองการจบการศึกษาให้ ・ค่าเล่าเรียน ระยะเวลา5วัน  29,000เยน(รวมVATและค่าเอกสารประกอบการเรียน)

ตารางเรียน

คาบเรียนมีเฉพาะครึ่งเช้าวันจันทร์-ศุกร์ โรงเรียนปิด วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
คอร์สพิเศษ ตารางเรียน
คาบเรียน ช่วงเช้า
คาบที่1 9:00 – 9:50
คาบที่2 9:55 – 10:45
คาบที่3 10:55 – 11:45
คาบที่4 11:50 – 12:40
・กรุณาติดต่อยื่นเรื่องทางอีเมลของโรงเรียนmail@aoyamaschool.com

คาบเรียนแบบส่วนตัว

・กรุณาติดต่อยื่นเรื่องทางอีเมลของโรงเรียนmail@aoyamaschool.com

PAGE TOP