Thai

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนอะโอยะมะ

คอร์สระยะยาว

เป็นคอร์สที่ต้องทำวีซ่านักเรียน

ระยะเวลาและช่วงเวลาเริ่มเรียน

  • เดือนเมษายน คอร์ส1ปี
  • เดือนเมษายน คอร์ส2ปี
  • เดือนกรกฎาคม คอร์ส1ปี 9เดือน
  • เดือนตุลาคม คอร์ส1ปีครึ่ง
  • ・กลุ่มเป้าหมายในการรับสมัคร ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษา12ปีในประเทศของตน หรือเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษจากทางโรงเรียน
  • ・เงื่อนไขในการเข้าเรียน ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาในประเทศของตน 12ปีขึ้นไป、หรือได้รับการยอมรับว่ามีการศึกษาเทียบเท่า
  • ・กำหนดปิดรับสมัครและจำนวนที่รับสมัคร กรุณาสอบถามทางอีเมลของทางโรงเรียน mail@aoyamaschool.com

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส เดือนเมษายน
(1ปี)
เดือนเมษายน
(2ปี)
ค่าคัดเลือก
20,000
20,000
ค่าแรกเข้า
30,000
30,000
ค่าเอกสารประกอบการเรียน
20,000
40,000
ค่าเรียน
547,200
1,094,400
VAT
49,376
94,752
ค่าประกัน
20,000
40,000
รวม
686,576
1,319,152
คอร์สเดือนกรกฎาคม
(1ปี9เดือน)
เดือนตุลาคม
(1ปี6เดือน)
ค่าคัดเลือก
20,000
20,000
ค่าแรกเข้า
30,000
30,000
ค่าเอกสารประกอบการเรียน
35,000
30,000
ค่าเรียน
957,600
820,800
VAT
83,408
72,064
ค่าประกัน
35,000
30,000
รวม
1,161,008
1,002,864

ตารางเรียน

คาบเรียนมีเฉพาะครึ่งเช้าวันจันทร์-ศุกร์
โรงเรียนปิด วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

คอร์สระยะยาว ตารางเรียน
คาบเรียน ช่วงเช้า
คาบที่1 9:00 – 9:50
คาบที่2 9:55 – 10:45
คาบที่3 10:55 – 11:45
คาบที่4 11:50 – 12:40
・ดาวน์โหลดรายการเอกสารที่จำเป็น DocumentsforadmissionEnglish

คอร์สระยะสั้น

เป็นคอร์สสำหรับผู้ที่สามารถดำเนินเรื่องขอวีซ่าเองได้
โดยเข้าเรียนร่วมกับชั้นเรียนของคอร์สระยะยาว ระยะเวลาคือตั้งแต่4สัปดาห์ขึ้นไป
กรุณาสอบถามเรื่องระยะเวลาที่สามารถเริ่มเรียนได้

ค่าเล่าเรียน

ระยะเวลา 4สัปดาห์ 6สัปดาห์
ค่าเรียน
83,000
109,500
VAT
6,640
8,760
รวม
89,640
118,260
ระยะเวลา 8สัปดาห์ 10สัปดาห์
ค่าเรียน
136,000
162,500
VAT
10,800
13,000
รวม
146,880
175,500

ตารางเรียน

คาบเรียนมีเฉพาะครึ่งเช้าวันจันทร์-ศุกร์
โรงเรียนปิด วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

คอร์สระยะสั้น ตารางเรียน
คาบเรียน ช่วงเช้า
คาบที่1 9:00 – 9:50
คาบที่2 9:55 – 10:45
คาบที่3 10:55 – 11:45
คาบที่4 11:50 – 12:40

・กรุณาติดต่อยื่นเรื่องทางอีเมลของโรงเรียนmail@aoyamaschool.com

คอร์สซัมเมอร์

เป็นคอร์สระยะสั้นที่มีกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมนอกโรงเรียนเพิ่มเติมในช่วงบ่าย หรือช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

ตารางเรียน

คาบเรียนมีเฉพาะครึ่งเช้าวันจันทร์-ศุกร์
โรงเรียนปิด วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

คอร์สซัมเมอร์ ตารางเรียน
คาบเรียน ช่วงเช้า
คาบที่1 9:00 – 9:50
คาบที่2 9:55 – 10:45
คาบที่3 10:55 – 11:45
คาบที่4 11:50 – 12:40

・กรุณาติดต่อยื่นเรื่องทางอีเมลของโรงเรียนmail@aoyamaschool.com

คอร์สพิเศษ

เป็นคอร์สพิเศษ ระยะเวลา5วัน สำหรับผู้ที่ต้องการทดลองเรียนในโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น
จะแบ่งชั้นเรียนโดยวัดจากผลการสอบแบ่งชั้นเรียนหรือใช้ผลสอบJLPTเทียบ เพื่อเข้าไปร่วมเรียนกับชั้นเรียนที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้ว
สำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นและท่านที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น ในวันที่เริ่มเข้ารับการศึกษากรุณาติดต่อกับทางโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ

*จะไม่มีการออกใบรับรองการเข้าศึกษาและใบรับรองการจบการศึกษาให้

・ค่าเล่าเรียน ระยะเวลา5วัน  29,000เยน(รวมVATและค่าเอกสารประกอบการเรียน)

ตารางเรียน

คาบเรียนมีเฉพาะครึ่งเช้าวันจันทร์-ศุกร์
โรงเรียนปิด วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

คอร์สพิเศษ ตารางเรียน
คาบเรียน ช่วงเช้า
คาบที่1 9:00 – 9:50
คาบที่2 9:55 – 10:45
คาบที่3 10:55 – 11:45
คาบที่4 11:50 – 12:40

・กรุณาติดต่อยื่นเรื่องทางอีเมลของโรงเรียนmail@aoyamaschool.com

คาบเรียนแบบส่วนตัว

・กรุณาติดต่อยื่นเรื่องทางอีเมลของโรงเรียนmail@aoyamaschool.com

PAGE TOP