banner

banner banner banner

สอนวัฒนธรรมของญี่ปุ่นควบคู่กับภาษาญี่ปุ่น

banner โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอะโอยะมะสคูลตั้งอยู่เขตชิบุยะซึ่งเปิดสอนภาษาญี่ปุ่นมายาวนานถึง34ปี ทางโรงเรียนเน้นการสอนทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเป็นหลัก เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจภาษาญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง
ซึ่งพูดได้ว่าโรงเรียนอะโอยะมะเป็นโรงเรียนที่มีการสร้างสภาพแว้ดล้อมเพื่อการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติได้ดีมาก ในโรงเรียนอะโอยะมะมิได้มีอาจารย์ที่มีความสามารถที่คอยสอนนักเรียนเพียงเท่านั้น แต่เบื้องหลังของการเรียนของนักเรียนนั้นยังมีอีกบุคคลอีกหลายท่านพยายามช่วยในด้านต่างๆ
เปิดรับสมัครสำหรับนักเรียนที่อยากอยู่โรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมดีๆอย่างนี้

Copyright(c) 2012 AoyamaSchool of Japanese All Rights Reserved.